Met een wateroppervlakte wat bijna gelijk is aan het landoppervlakte, kunnen we wel concluderen dat Fryslân echt een waterprovincie is. Dit is ook terug te zien in de activiteiten en evenementen die worden georganiseerd op en rondom het water. Voor een echte Friese beleving mag u dus zeker de Friese Meren niet missen. Op verschillende manieren kunt u het watergebied ontdekken, bijvoorbeeld per boot of kano. Heeft u zelf geen boot dan kunt u uiteraard gemakkelijk eentje huren!

Watersportbrochure
In de watersportbrochure vindt u nuttige tips over o.a. brugtijden, verkeersborden, afmeren, vaarroutes en elektrische oplaadpunten. De brochure is ook verkrijgbaar in het Duits en Engels.
U kunt de brochures hier downloaden.

App voor watersporters
Speciaal voor alle zeilers, vaarders en zwemmers in Fryslân is er de app 'Watersport'. Hiermee heeft u altijd actuele informatie bij de hand over brugtijden en plekken waar u veilig kunt zwemmen. De app is gratis verkrijgbaar voor Apple, Android en Windows.

woudsend passantenhaven
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

Brugbedieningstijden provincie Fryslân

Tijdens het vaarseizoen worden de provinciale bruggen en sluizen in Fryslân dagelijks bediend van 09.00 - 19.00 uur (in juni, juli en augustus 09.00 - 20.00 uur).
Let op: dit geldt nog niet voor alle bruggen van de gemeenten.
Van 1 november tot 1 april worden de meeste bruggen alleen op afroep bediend van ma t/m za tussen 09.00 en 17.00 uur.
Voor aanvraag voor opening op werkdagen belt u minimaal twee uren van tevoren, op zaterdagen minimaal 24 uur van tevoren. Dit kan via 058-2925888 (ma t/m vr, 08.00 - 16.00 uur).

Brugbedieningstijden gemeente Súdwest-Fryslân

Vanaf 1 april tot en met 31 oktober worden alle bruggen en sluizen 7 dagen per week bediend van: 9.00 - 12.00, van 13.00 - 16.15 en van 17.15 - 20.00 uur (april/mei en september/oktober tot 19.00 uur) met uitzondering van Workum, die het gehele seizoen een eindtijd van 20.00 uur kent. De bruggen in Sneek, IJlst, Osingahuizen en Woudsend kennen geen sluiting tussen 12.00 en 13.00 en tussen 16.15 en 17.15 uur. De Koninginnebrug in Sneek wordt niet meer bediend.
Van 1 november tot 1 april worden sluizen en bruggen op aanvraag bediend, hiervoor kunt u de Provincie Fryslân bellen, dan wordt er een afspraak gemaakt wanneer de brug bediend kan worden.

woudsend brugwachters
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

De Marrekrite is een recreatieschap voor het Friese water en land. Het doel is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van water- en landrecreatie. Hierbij houden zij rekening met de belangen van natuur en landschap.

marrekrite

In Fryslân vindt u midden in de natuur en op de meest bijzondere plekjes meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag u maximaal drie dagen gratis blijven liggen en kunt u genieten van de prachtige Friese natuur.
Download de Marrekrite-app op uw telefoon/tablet of bekijk alle aanlegplaatsen op de kaart.

Het aanleggen aan Marrekriteligplaatsen kost u helemaal niets. Maximaal drie dagen mag u gratis gebruiken maken van dezelfde ligplaats, het vuil wordt opgehaald en het gras wordt gemaaid.

Het realiseren van nieuwe steigers en onderhouden van bestaande voorzieningen kosten echter veel geld. De Marrekrite stelt uw bijdrage dan ook erg op prijs. Door het kopen van de Marrekritewimpel draagt u direct bij aan het in stand houden van vrije ligplaatsen in Fryslân!

De wimpel is ook te koop bij Touristinfo Woudsend voor € 15,00.

Folder

Kijk voor meer informatie op www.marrekrite.frl

Wij verwachten van iedereen die gebruik maakt van onze aanlegplaatsen, dat zij zich als gast gedragen.
Onze aanlegplaatsen bevinden zich midden in de natuur. Wij gaan ervan uit dat rust, ruimte en natuur belangrijke critera zijn om onze aanlegplaatsen op te zoeken. Daarom attenderen wij u graag op de afmeerregels die in heel Fryslân gelden.

 • Aanleggen langer dan drie dagen op een zelfde plaats is niet toegestaan.
 • Meer nooit af in het riet.
 • Gooi afval in de vuilcontainers. Vuilcontainers worden regelmatig geleegd. Er is altijd een container in de buurt.
 • Laat geen chemisch afval achter.
 • Voertuigen mogen niet onbemand worden achtergelaten, dat is toegestaan in een jachthaven of langs een speciaal aangewezen oever. Vanzelfsprekend mag u gerust even gaan fietsen of wandelen.
 • Vaar niet te snel. Hekgolven zijn erg hinderlijk voor afgemeerde boten en de oevers lijden hieronder.
 • Respecteer de (land)eigendommen van boeren. Privéterrein niet betreden. Om onze ligplaatsen in de natuur te kunnen behouden, is een goede relatie met onze buren noodzakelijk.
 • Bomen en struiken niet snoeien of kappen.
 • Kampvuurtjes mogen niet in de natuur i.v.m. gevaar voor "bosbrand" en overlast voor dieren.
 • Honden aan de lijn.
 • Ruim uitwerpselen van honden en mensen op.
 • Stem gebruik van radio's, generatoren en andere apparaten zo af dat andere watersporters er geen last van hebben.

 afmeerregels klein

Bron: www.marrekrite.frl

Vissen? Altijd de vispas mee!

Voor de meeste vissers is de VISpas, met handig creditcardformaat, veruit de beste keuze. De VISpas krijgt u automatisch als u lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee kunt u met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. In deze lijst vindt u alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland hebben ingebracht. Dit zijn er meer dan u in een heel vissersleven kunt bezoeken!

Fryslân wordt jaarlijks bezocht door veel toeristen en dagjesmensen. Indien u alleen ineen korte periode wilt sportvissen, bijvoorbeeld omdat u geniet van een welverdiende vakantie in Fryslân, kunt u een weekvergunning aanschaffen.

altijd vispas mee

Touristinfo Woudsend werkt samen met hengelsportvereniging "de Bears" uit Balk, bij Touristinfo Woudsend zijn 3 verschillende visvergunningen verkrijgbaar:

 • Jaarvergunning volwassenen € 33,00
 • Junior vergunning t/m 13 jaar € 16,50
 • Weekvergunning Fryslân (7 dagen) € 10,00

Let op: de VISpas is geldig tot en met 31 december van het lopende jaar. De weekvergunning is alleen in Fryslân geldig.

vispascheck 500

Kijk voor meer informatie op: www.sportvisserijnederland.nl 
Of zoek een vislocatie op: www.visplanner.nl

Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water.

Belangrijkste regels

 • Verander niet plotseling van koers.
 • Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
 • Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.
 • Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.
 • Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
 • Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes, of door een bord met een groen/ witte ruit, waarbij de groene kant de veilige passeerzijde aanduidt.
 • Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
 • Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
 • Bezorg uw omgeving geen overlast.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

woudsend waterpolitie
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

Wie heeft voorrang?

 • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
 • Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander klein schip.
 • Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater rechts vaart.

Snelheid

Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 km/u. In havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 km/u. Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum vaarsnelheid van 12,5 km/u. In Fryslân zijn vier speciale snelvaargebieden.

Minimum leeftijd besturen boot

 • Snelle motorboot: 18 jaar.
 • Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
 • Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar.
 • Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.

Binnenvaartpolitiereglement
Uitgebreide informatie over de vaarregels staat in het Binnenvaartpolitiereglement.

Bron: www.fryslan.frl

Kijk voor meer informatie en tips over (veilig) varen ook eens op: www.varendoejesamen.nl

De provincie Fryslân wijst elk jaar zwemwaterlocaties aan waar veilig en gezond zwemmen mogelijk is. Wetterskip Fryslân houdt de kwaliteit van het water in de gaten door regelmatig monsters van het water te nemen en te onderzoeken.

zwemmen 02

Via de landelijke website www.zwemwater.nl krijgt u gedurende het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) informatie over de kwaliteit van het zwemwater op alle locaties in Nederland. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) controleert de zwemlocaties op veiligheid en waterkwaliteit. Op borden bij de locaties is informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit beschikbaar. Als er door warm weer teveel bacteriën en blauwalgen in het water groeien, kan dit gezondheidsproblemen opleveren voor zwemmers.

zwemwaterlocaties woudsend en omgeving

Heeft u vragen over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in Fryslân? Kijkt u dan op www.zwemwater.nl of op www.fumo.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van FUMO tel: (058) 292 56 50. Ook via de informatieborden bij de zwemplekken vindt u tijdens het zwemseizoen informatie over de kwaliteit van het zwemwater.

Woudsend

zwemmen indijk

De zwemwaterlocatie in de omgeving van Woudsend, op ongeveer 3 kilometer afstand, kunt u vinden bij Indijk.

Bronnen: www.fryslan.frl en www.zwemwater.nl

Erecode winterrustgebieden Friese Merengebied

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Het is ook een bijzonder gebied, vanwege de verschillende vogels die er leven. Om de vogels in dit gebied te houden, is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever niet in van 1 oktober tot 1 april.

winterrustgebiedenKlik op de kaart voor een vergroting!

Om deze bijzondere vogelsoorten te behouden heeft de provincie Fryslân samen met natuurorganisaties en de recreatiesector een vrijwillige erecode in het leven geroepen. Zodat we kwetsbare gebieden kunnen beschermen zonder meteen het varen te verbieden.

Tussen 1 oktober en 1 april is de erecode voor varen op de Friese meren van kracht: Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust.

De rustgebieden liggen in een gedeelte van de:

 • Snitser Mar
 • Wite Brekken en Swarte Brekken
 • Aldegeaster Brekken
 • Fluezen
 • Alde Feanen

De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. De rustgebieden worden in de winter gemarkeerd. Mocht u in die periode het water op gaan, dan weet u waar de vogels rusten. Vaar deze rustgebieden niet in, ook niet als er geen vogels te zien zijn.

In de winterperiode kunnen watervogels in deze gebieden rusten en naar voedsel zoeken. Het is belangrijk dat ze daarbij niet gestoord worden. Schaatsers hoeven geen rekening te houden met de winterrustgebieden. Als er ijs ligt, zijn de vogels er niet. En veiligheid gaat voor alles. Watersporters mogen bijvoorbeeld bij naderend onweer wel door een rustgebied varen.

Activiteiten op het water vinden in een steeds groter deel van het jaar plaats. Daardoor komt de rust voor vogels onder druk te staan. De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring. Vaak al vanaf enkele honderden meters afstand. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden.

De overwinterende (water)vogels hebben rust nodig. Wij willen ze die rust geven. Zodat zij, net als wij kunnen genieten van de Friese wateren.

Bron: www.fryslan.frl

Ongemerkt de weg overvaren

Varen door het zuidwestelijk deel van de Friese meren is nog aantrekkelijker geworden. De bouw van vijf aquaducten geeft de watersporter ruim baan: in plaats van wachten voor bruggen is het nu lekker doorvaren.

Wie vanaf het IJsselmeer bij Stavoren Fryslân binnenvaart, voelt zich vrij in het open landschap. Bij Galamadammen wordt dat niet langer onderbroken door de drukke brug. Het aquaduct is naadloos in het landschap ingepast. Vlakbij het aquaduct kijken oeverzwaluwen ons na vanuit hun eigen nestwand. Met aan de ene kant het Koudumerbos en aan de overzijde het meer De Morra is de variatie in flora en fauna hier groot. Het aquaduct kent daarom speciale doorgangen voor zowel land- als waterdieren.

Verder richting Sneek gaat het vanaf De Fluezen in het knusse Woudsend ook vlotter dan voorheen. De brug is er nog, maar door de aanleg van een rondweg met daarin het Ie-akwadukt kan deze brug vaker worden bediend voor de scheepvaart. Op het terras bij de brug blijft het gezellig druk. In het dorp zelf draait de oude korenmolen 't Lam nog steeds. Stap even binnen en kijk naar de ambachtelijke producten! Vanaf De Fluezen is ook de route via Heeg een optie. Vanaf de terrasjes aan het water klinken vrolijke stemmen. Voorbij Heeg is de openheid nog groter geworden door het Jeltesleat-akwadukt bij Hommerts. Vanaf het talud genieten wandelaars van het landschap en het uitzicht over de nieuwe zwemplas en het aquaduct.

Op naar Sneek door het groene land. Aan de Zuidoost- en Zuidwestkant van deze bruisende stad heten twee aquaducten de watersporter welkom. Vanaf het Snitser Mar, waar ook het supermoderne starteiland ligt, varen boten via het vrolijk gekleurde aquaduct Houkesloot over het verkeer heen, de stad in. Vanaf IJlst biedt het imposante en toch luchtige Geau-akwadukt een mooie doorkijk naar de stad. Mensen wandelen over de vlonder langs het water en de nieuw beplante rietoever. Terwijl je Sneek binnenvaart, vergeet je bijna dat dit een drukke kruising is van weg, spoor en water. In de stad zelf is veel te doen. De Sneker binnenstad ademt sfeer. Vermaak is er genoeg: winkels, terrassen, het Fries Scheepvaartmuseum, het Modelspoormuseum of de oude distilleerderij van Weduwe Joustra. Vanaf het water zien de kades er prachtig uit. Aanleggen maar!

Download hier de route
Nederlandse PDF of Deutsche PDF

Aquaductenroute 500

Bron: www.friesemeren.nl

Varen wordt een familie-uitje

De vele kinderactiviteiten maken van deze vaarroute een ontdekkingsreis voor het hele gezin. Stap aan wal bij  Terherne, Langweer, Woudsend, Heeg, IJlst of Sneek en laat je verrassen.

Wie vanaf Sneek over het Snitser Mar vaart, komt Terherne tegen, het dorp van Hielke en Sietse Klinkhamer. Hier komt de bekende jeugdboekenserie ‘de Kameleon’ tot leven. Deze route is vernoemd naar de molen in het dorp: de Woudaap. Tijdens een praamtocht beleven de kinderen spannende avonturen als polsstokspringen, vlotten bouwen en moeraswandelen. Terherne is met de diverse jachthavens,  surfvoorzieningen en vele visstekjes een internationaal bekend watersportdorp.

Na Terherne gaat de route richting Langweer. Door de centrale ligging een ideale uitvalbasis voor zeiltochten. Het nieuwe havenkantoor en recreatiegebouw maken de jachthaven nog aantrekkelijker. Er is zelfs een overkapping om gezellig te  barbecueën en bij het vernieuwde strand zijn kinderspeeltoestellen geplaatst.  Vanuit Langweer maak je ook prachtige fiets- en wandeltochten met het gezin.

Op naar Woudsend. De passantenplaatsen in de dorpskern zijn verbeterd. Zo stap je gemakkelijker aan wal. Loop eens binnen bij houtzaagmolen De Jager of bekijk het SKS skûtsje, de trots van Woudsend. Na Woudsend voert de route naar Heeg. Je legt hier gemakkelijk aan in het centrum voor een ijsje op één van de vele terrassen. Nog een tip: Dé manier om met de kinderen het centrum van Heeg te ontdekken is per kano!

Onderweg naar Sneek kom je nog één van de kleinste Friese 11 steden tegen; IJlst. Neem de kinderen mee tijdens een tochtje met de melkvaarder of neem een kijkje bij de plaatselijke klokkenmaker. Verder door het groene land komt Sneek in zicht. Ook hier is met kinderen genoeg te doen. Het Modelspoormuseum en het Fries Scheepvaartmuseum zijn een echte aanrader. Daarnaast is het vernieuwde dagrecreatieterrein De Potten een ideale plek, met een heuse waterspeelplaats voor de kleintjes. Welkom op de Woudaaproute!

Download hier de route
Nederlandse PDF of Deutsche PDF

Woudaaproute 500

Bron: www.friesemeren.nl

Het bevorderen van de veiligheid voor beroeps- en recreatievaart op dezelfde vaarweg. Dat is kortweg het doel van het project ‘Varen doe je Samen!’. In het kader van dit project worden knooppuntenboekjes uitgegeven. Per regio staan hierin de belangrijkste vaarwegknooppunten beschreven en kaartjes laten zien hoe u de knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. Een knooppunt is een specifieke locatie waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie.

Download hier het knooppuntenboekje Fryslân, Groningen en Drenthe

knooppunten varen doe je samen

Download hier het knooppuntenboekje IJsselmeer, Randmeren en Flevoland

knooppunten 2 varen doe je samen

Download hier het knooppuntenboekje Waddenzee

knooppunten 3 varen doe je samen

De kaarten geven aanbevolen routes. Het gaat dus om adviezen, niet om verplichte trajecten. U kunt ook op andere manieren de knooppunten oversteken. Natuurlijk moet u zich houden aan de geldende verkeersregels. Kijk op het water altijd goed om u heen en laat andere vaarweggebruikers duidelijk zien wat u gaat doen, zodat zij op tijd kunnen reageren.

Formeel zijn de kaarten in de 'Knooppuntenboekjes' niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Dat klinkt wat tegenstrijdig voor aanbevolen routes, maar hiermee is bedoeld dat de kaarten een aanvulling zijn op de officiële waterkaarten. Gebruik aan boord altijd de meest recente ANWB-waterkaart en de ANWB-Wateralmanak.

Kijk voor meer informatie op: www.varendoejesamen.nl

Elektrische sloepjes, SUPpers (Stand Up Paddling) en kanoërs openden op vrijdag 24 juni 2016 de eerste electric-only route van Fryslân. De nieuwe vaarroute, gelegen tussen Heeg en Oudega is uitsluitend bedoeld voor elektrisch aangedreven of hybride sloepen. Gedeputeerde Michiel Schrier noemt de route een aanwinst voor de watersporter die houdt van fluisterstil varen. Hij hoopt dat het elektrisch varen in Fryslân daarmee een boost krijgt.

Bij de brug in Oudega onthulden gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Maarten Offinga het bord waarop de route staat aangeduid. De loopt vanaf Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via de Ringwiel en de Sânmar weer terug naar Heeg. Het is de eerste route in Noord-Nederland waar uitsluitend elektrisch aangedreven of hybride sloepen en/of zeilboten mogen varen. Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben bruggen en duikers verhoogd, vaarten gebaggerd en enkele nieuwe aanlegsteigers geplaatst.

electric only vaarroute

Tweede en derde electric-only route voor Fryslân

Inmiddels is gestart met de aanleg van de tweede electric-only route: de Bûtenfjildroute. De vaarverbinding loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. Deze route is begin 2017 klaar. De Reidmarroute is de derde electric-only route die aangelegd gaat worden. Het nieuwe vaartraject is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhústerpuollen naar Oudega. De Reidmarroute komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar te liggen.

Het Friese Merenproject

De electric-only routes zijn onderdeel van het voormalig Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de Provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In 2016 en 2017 worden de laatste projecten opgeleverd.