De Karmel is een waterstaatskerk, gebouwd in 1837, in 2008 is het interieur van De Karmel geheel vernieuwd. De Sint Michaëlkerk, bouwjaar 1792, is de oudste RK Kerk van het bisdom, laat u verrassen door de fraaie beelden, schilderijen en glas-in-loodramen in deze knusse kerk. De voormalige Doopsgezinde kerk was ooit een schuilkerk, sinds 1967 is er een restaurant in gevestigd, het interieur ademt nog steeds de sfeer uit van de vroegere schuilkerk. De voormalige Gereformeerde kerk doet nu dienst als particulier woonhuis en is een opvallend gebouw aan de oever van de ’s zomers druk bevaren Ee.

In de Rooms-katholieke Sint Michaëlkerk en de Protestantse kerk De Karmel worden elk weekend vieringen gehouden. Namens de Rooms-katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Woudsend, heten we u van harte welkom in de twee kerken.

In 2016 wordt in Fryslân Tsjerkepaad gehouden van 2 juli tot en met 10 september, op zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur.

Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te halen bij... maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard.

tsjerkepaadIn 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken gestart met het openstellen van 25 kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Inmiddels is het uitgegroeid tot de openstelling van ongeveer 250 kerken in geheel Fryslân met wel 40.000 bezoekers.
De meeste kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak neven activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken waren te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag. Bij de deelnemende kerken en bijvoorbeeld Touristinfo Woudsend zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een korte beschrijving van de kerken.

In Woudsend doen De Karmel en De Sint Michaëlkerk mee aan Tsjerkepaad. Kijk voor meer informatie op: www.tsjerkepaad.nl

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Woudsend en omgeving draagt de naam De Karmel. Deze naam herinnert aan het klooster van de Karmelieten dat vroeger (vanaf 1337) op deze plek stond.

De Karmel is een waterstaatskerk, gebouwd in 1837, in 2008 is het interieur van De Karmel geheel vernieuwd.

Adres: Ald Tsjerkhof 2, Woudsend

Kijk voor meer informatie op: www.pgwoudsend.nl

de karmel 03
Foto: https://commons.wikimedia.org

de karmel 02
Foto: www.pgwoudsend.nl

De Sint Michaëlkerk is gebouwd als schuilkerk in het jaar 1792. De kerk is gevestigd tussen de Midstrjitte en de Merkstrjitte. De entree vindt u aan de Merkstrjitte. De Sint Michaëlkerk is de oudste rooms-katholieke kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Een bezoek aan deze kerk is zeker de moeite waard. Laat u verrassen door de beelden, glas in lood ramen, schilderijen en vooral het knusse van deze kleine kerk.

Adres: Merkstrjitte 11, Woudsend

Kijk voor meer informatie op: http://dechristoffel.nl/woudsend

sint michaelkerk 01
Foto: http://dechristoffel.nl/woudsend

sint michaelkerk 10

Bekijk foto's van het interieur (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De oude doopsgezinde kerk, waarin 't Ponkje is gevestigd, stamt uit het eind van de 18e eeuw. Dit kerkje is een z.g. schuilkerk of vermaning. De volgelingen van Menno Simons (1496-1561) hebben het gebouwtje in 1969 verkocht en toen is er een restaurant van gemaakt.
't Ponkje is het Friese woord voor kerkenzakje. Het kerkinterieur is zoveel mogelijk bewaard gebleven, zoals kerk- en kerken raadsledenbanken, de kraak, de orgelgaanderij, het klankbord v/d preekstoel en de kerkenzakjes.
Eens per jaar, op de 1ste adventsdag, komt de doopsgezinde gemeente uit Súdwest-Fryslân in 't Ponkje voor een traditionele kerkdienst.

Adres: Fermaningsteech 1, Woudsend

Kijk voor meer informatie op: www.ponkje.nl

voormalige doopsgezinde kerk 01
Foto: http://reliwiki.nl

Bekijk hier filmopnamen van SBS6 Trips & Tips (2014) over het restaurant in de voormalige doopsgezinde kerk in Woudsend.

De gereformeerde kerk werd in 1912 gebouwd naar ontwerp van architect H.J. Tiemens. De zaalkerk met steekkappen (klein gewelf dat in een groter gewelf of kap insnijdt) heeft een aangebouwde consistoriekamer en een half ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De kerk werd op 27 maart 1913 in gebruik genomen.

Het orgel werd gebouwd door Pels en werd in 1962 in de kerk geplaatst. In 1975 kreeg de kerk glas-in-loodramen.

Door het Samen op Weg-proces is het kerkgebouw in 1998 vrijgekomen voor een andere bestemming. In 1999 is het gebouw gerestaureerd en in 2000 is het in gebruik genomen als woonhuis.

Bron: Wikipedia

voormalige gereformeerde kerk 01
Foto: https://commons.wikimedia.org