In 2016 wordt in Fryslân Tsjerkepaad gehouden van 2 juli tot en met 10 september, op zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur.

Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: de sleutel is af te halen bij... maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard.

tsjerkepaadIn 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken gestart met het openstellen van 25 kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Inmiddels is het uitgegroeid tot de openstelling van ongeveer 250 kerken in geheel Fryslân met wel 40.000 bezoekers.
De meeste kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak neven activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken waren te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag. Bij de deelnemende kerken en bijvoorbeeld Touristinfo Woudsend zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een korte beschrijving van de kerken.

In Woudsend doen De Karmel en De Sint Michaëlkerk mee aan Tsjerkepaad. Kijk voor meer informatie op: www.tsjerkepaad.nl