Indijk is een buurtschap nabij Woudsend in de gemeente Súdwest-Fryslân. Aan de ‘Indijk’ ligt een oud kerkhof met een klokkenstoel. De buurtschap komt in 1461 voor als Indiick, in 1543 als Indyck, waarbij het achtervoegsel dyck kan duiden op een nederzetting gelegen achter een dijk (ingedijkt), maar kan ook verwijzen naar een binnendijk of een gegraven watergang. In dit geval het Hegemer Mar. Vanaf de buitenrand van de begraafplaats is naar zuiden toe het kerkhof van Ypecolsga te zien.

Evenals Smallebrugge kende ook Indijk een aan St. Nicolaas gewijde kerk. Omstreeks 1720 was daarvan nog slechts de ruïne met klokkenstoel over. In 1788 wordt gesproken van een kerhof daar eenig houtwerk op staat waar aan een klok hangt. De klokkenstoel is sindsdien verschillende malen vervangen, de laatste keer in 1978. Toen werd de huidige stoel aangekocht. Deze was afkomstig van een Bouwvakbeurs te Zuidlaren. De 13de-eeuwse klok werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter geroofd, maar is gelukkig teruggevonden. Het kerkhofje ligt een stukje het land in en is met bomen omzoomd. Er zijn nog slechts een achttal hardstenen grafzerken te vinden (vier liggende en vier staande.) Vlakbij de klokkenstoel liggen nog een paar zwerfkeien. Ze hebben mogelijk dienst gedaan als funderingsstenen.

  • Bouwtype: klokkenstoel met helmdak en één klok
  • Rijksmonumentnummer: 39790
  • Bouwdata: 1720 eerste vermelding, 1949 na zware storm ernstig beschadigd en gesloopt, 1978 bouw nieuwe klokkenstoel, 2009 restauratie klokkenstoel.

klokkenstoel indijk 2
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

klokkenstoel indijk 1
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

Bronnen: www.klokkenstoelen.nl en www.stichtingmonumentenswf.nl