Skûtsje Klaas van der Meulen is één van de veertien SKS wedstrijd skûtsjes. Het 19,5 meter lange schip is gebouwd in 1911 en sinds 2012 is Teake Klaas van der Meulen de schipper. Het Woudsender skûtsje is goed te herkennen aan de grote 'W' in het grootzeil.

Jaarlijks is er in de zomervakantie het SKS Kampioenschap, waarbij na een serie van elf wedstrijden duidelijk is wie de kampioen wordt. Vanaf de wal zijn de wedstrijden goed te volgen, komt u ook kijken?

Kijk voor meer informatie op: www.skutsjesilen.nl en www.deklaasvandermeulen.nl
Of kijk op Facebook: www.facebook.com/skutsjesilenwoudsend

Tijdens de training op donderdagavond 13 juli 2017 heeft onze fotograaf de volgende foto's gemaakt.

skutsje woudsend 01
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 02
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 03
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 04
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 05
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 06
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 07
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

skutsje woudsend 08
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)